Wat is de Last Post?

De Last Post is in oorsprong het klaroengeschal dat in het Britse en andere legers het einde van de werkdag aankondigde. Sinds 1928 organiseert The Last Post Association in Ieper elke avond een plechtigheid onder de Menenpoort waarbij dit klaroengeschal weerklinkt (met uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1944). In deze context is de Last Post het definitieve vaarwel aan de gesneuvelden.

The Last Post Association

The Last Post Association stelt zich tot doel deze traditie eeuwig in stand te houden. Door weer en wind, sneeuw en zon, blazen deze vrijwilligers elke dag opnieuw hun vaarwel aan de gesneuvelden. Maar meer dan dat wil The Last Post Association bijdragen tot alles wat de betekenis van de hulde kan versterken en eerbied wekken voor alles wat de Menenpoort vertegenwoordigt: het offer en het lijden, maar ook de solidariteit, het plichtsbewustzijn en de heldhaftigheid van de soldaten die aan de strijd deelnamen.

De Menenpoort, of The Menin Gate Memorial to the Missing, verzamelt de namen van 54.897 gesneuvelden uit de voormalige Commonwealth, wiens lichamen nooit teruggevonden zijn.

Het is een traditie dat de klaroeners van The Last Post Association gerekruteerd worden in de lokale brandweer en aldus ook het brandweeruniform dragen.

The Last Post