Meewerken

De Namenlijst wil een duurzaam participatief project zijn, niet een éénmalige administratieve opdracht. De publicatie van De Namenlijst wordt voorbereid door het In Flanders Fields museum, maar streeft naar een bijdrage van iedereen die zich van ver of dichtbij met het verleden van WO1 in België verbonden weet. Rond De Namenlijst kan zich een wereldwijde gemeenschap in herdenking verzamelen

Lokale erfgoedverenigingen en heemkundigen kunnen een bijdrage leveren. Genealogen en historici kunnen hun kennis toevoegen. Leerkrachten en scholen kunnen intekenen op concreet zoek- en studiewerk.

Bijdragen of vragen om mee te werken zijn welkom op denamenlijst@ieper.be. Sinds augustus 2014 is participatie mogelijk via de online publicatie.

Doe mee