Organisatie

Gone West, een project van het Provinciebestuur West-Vlaanderen

GoneWest is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer, autonoom bedrijf voor toerisme en recreatie. Met de financiële steun van Toerisme Vlaanderen (Impulsprogramma WOI-evenementen '100 jaar Groote Oorlog').

Letter of intent

De inhoudelijke invulling van deze artistieke herdenking is neergeschreven in een Letter of intent van de hand van Erwin Mortier en unaniem goedgekeurd door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Tweesporenbeleid

Voor de programmatie van de GoneWest-kalender wordt een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds zal de kalender vorm krijgen door een reeks rechtstreekse opdrachten aan cultuurmakers gegeven door de Provincie West-Vlaanderen en anderzijds door goedgekeurde projectvoorstellen via het subsidiereglement. Voor beide sporen wordt de afgebakende GoneWest-kalender als tijdskader gehanteerd.

Middelen

Op een totaal budget van 3.950.000 euro voor de editie 2014 van GoneWest, kan de Provincie naast haar eigen inbreng van 3.200.000 euro, via Toerisme Vlaanderen ook rekenen op een subsidie van 500.000 euro voor de evenementen GoneWest editie 2014 en van 250.000 euro voor het luik 2014 van het groot participatief beeldende kunstenproject Coming World Remember Me.