Wat is GoneWest?

"...because his brother had gone west, raved at the bleeding war; his rampant grief moaned, shouted, sobbed, and choked, while he was kneeling half-naked on the floor. In my belief such men have lost all patriotic feeling." Siegfried Sassoon

‘To go west’, een Engelse uitdrukking, die zoveel betekent als sterven, kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog een bijkomende betekenis mee. Het ten westen gaan van de doden, met de ondergaande zon mee, werd aan het geallieerde front meer dan zomaar een metafoor. Britten, Fransen en Belgen bezetten dan ook het westelijke deel van dat Westelijke Front, dat van het noorden naar het zuiden West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk doorsneed. Hun gesneuvelden en gekwetsten brachten ze daarmee letterlijk naar het westen toe.

Aan het westelijk front kon het gezegde de dood en vernieling van de oorlog dus zowel verbloemen als concreet aanwezig maken. Bovendien trok in België de oorlog met de Duitse inval van oost naar west door het gehele land, waarna hij vier jaar lang in de Westhoek ter plaatse bleef trappelen. GoneWest is dan ook de uitgelezen naam voor de artistieke herdenking van de oorlogsjaren in de provincie West-Vlaanderen, die dit jaar van start gaat.

Letter of intent

Deze culturele herdenking verbindt talloze levensverhalen met gedegen historisch besef. GoneWest ontsluit deze kleine en grote verhalen via muziek-, dans-, theaterevenementen en literatuur en beeldende kunst.

Erwin Mortier (c) Lieve Blancquaert

De inhoudelijke invulling van deze artistieke herdenking is neergeschreven in een Letter of intent van de hand van Erwin Mortier en unaniem goedgekeurd door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Voeg een nieuwe reactie toe

Overzicht van de reacties

Geen resultaten gevonden.